Ενημερωθείτε για τις αναλυτικές (ανά περίοδο) τιμές της Villa Roula...

RENTAL PERIODWEEKLY RATE
APRIL - MAY01 APRIL - 31 MAY€2100
JUNE01 JUNE - 30 JUNE€2600
JULY - AUGUST01 JULY - 31 AUGUST€3800
SEPTEMBER01 SEPTEMBER - 30 SEPTEMBER€2900
OCTOBER - NOVEMBER01 OCTOBER - 30 NOVEMBER€2100

Categories: